Turvakaappi

Säppi osana laajempaa turvallisuuden kokonaisuutta.

Turvakaappi on turvallisuusajatteluun ohjaava kaluste. Kaappiin on koottu kaikki tilakohtaiseen varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvä olennainen välineistö.


Turvakaapin sisältö

 • hätätilanteet toimintaohjeet
 • kiinteistön poistumistiekartta
 • asemakuva (kokoontumispaikka)
 • ryhmänjohtajan huomioliivi
 • Tarkastettu/Tila tyhjä -ovimerkitsin
 • tilan LED -valaisin (sähkökatkotilanteet)
 • otsalamppu
 • ensiaputarvikkeet
 • Säppi-turvalukitsemisväline
 • yksikön muita turvallisuuteen liittyviä materiaaleja ja tarvikkeita

Turvakaapin ajatus

 • Kaikki turvallisuuteen liittyvä materiaali kootusti samassa paikassa.
 • Näkyvästi esillä pleksin takana.
 • Rajatusti suojassa lukitussa kaapissa.
 • Hätätilanteessa oven saa auki ilman avaintakin hätäsalvan avulla.
 • Välineet ovat aina tallessa ja löydettävissä.
 • Tehdään turvallisuus näkyväksi arvoksi.
 • Helpottaa turvallisuusjohtajan työtä.
 • Uusia välineitä turvallisuustyön tueksi (Säppi, tilakohtaisesti nimetty ryhmänjohtajan liivi ja ovimerkitsin).

Turvakaapin konsepti on sisällöltään ja toimintaperiaatteeltaan omatoimista varautumista sekä turvallista työympäristöä ja oppimisympäristöä tukeva väline. Turvakaapin oppilaitosympäristöön sidoksissa olevat ohjeet, kuten hätätilanteiden toimintaohjeet, kiinteistön poistumistiekartta sekä asemakuva kokoontumispaikkoineen, mahdollistavat Turvakaapin käyttäjille suunnitelmallisen poistumisen rakennuksesta turvalliseen paikkaan. Numeroidut heijastinliivit ja ryhmänjohtajan liivi tukevat organisoitua poistumista tiloista sekä helpottavat koulun henkilökunnan ja pelastajien visuaalista havainnointikykyä. Tarkastettu/tila tyhjä -ovimerkitsin nopeuttaa ja auttaa koordinoimaan pelastustoimintaa, mikäli oppilaitoksen tiloista on poistuttu omatoimisesti tai pelastustoimen suorittamana. Myös Turvakaapissa olevia valaisimia voidaan hyödyntää näkyvyyden parantamiseksi sähkökatkon aikana rakennuksesta poistumisessa tai pelastajien huomion kiinnittämiseksi evakuointitilanteessa. Ensiaputarvikkeiden tarpeellisuus voidaan nähdä normaaleissa arjen tapaturmissa tarvittaviksi välineiksi, mutta myös mahdollisen uhkatilanteen tai onnettomuuden tapahtuessa oppilaitoksessa. Säppi-turvalukitsemisväline luo oppilaitoksen henkilökunnalle ja oppilaille keinon suojautua sisälle luokkatiloihin henkilöuhkatilanteissa, vaikka uhan aiheuttaja olisikin päässyt sisälle oppilaitosrakennukseen.”

Liedes, Varho: Oppilaitosten uhkatilanteet - Turvakaappi, Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyö 10/2022, s. 43-44 (Analyysi)


Turvakaapissa on hätätilanteisiin suunniteltu ainutlaatuinen lukkomekanismi, joka mahdollistaa lukitun kaapin avaamisen ilman avaimia tai työkaluja. Hätätilanteessa riko oven pieni muovi-ikkuna ja vedä punaista sälpaa itseäsi kohti, jolloin oven lukitus vapautuu.

Lataa Woodi Oy:n esite Turvakaapista

Lataa poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyö ”Oppilaitosten uhkatilanteet - Turvakaappi” 

Sisältö ympäristön mukaan

luokka
aulatila
yritys
sairaala