Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyö Turvakaapista

07.01.2023


Ville Liedeksen ja Herhi Varhon opinnäytetyön Oppilaitoksen uhkatilanteet - Turvakaappi teoriaosuus on kiinnostava ja ansiokas oppilaitosturvallisuuden tietopaketti. Teoriaosuudessa yhdityy oppilaitoksen turvallisuutta ohjaavan lainsäädännön lisäksi poliisin ja pelastuslaitoksen näkökulmat. 

”Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia käyttäjäkokemuksia Turvakaapin käytöstä kolmessa koekäyttävässä oppilaitoksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Turvakaapin käytettävyydestä, sijoittamisesta sekä varustelusta. Opinnäytetyössä tehtiin kyselytutkimus koekäyttävien oppilaitosten henkilökunnalle. 

Kyselytutkimus toteutettiin toukokuussa 2022. Tutkimustulosten mukaan Turvakaappi lisäsi henkilökunnan turvallisuuden tunnetta ja Turvakaappi koettiin hyödylliseksi oppilaitoksen omatoimisen varautumisen välineeksi onnettomuuksiin ja uhkatilanteisiin. Tutkimustulosten ja kirjallisuuskatsauksen perusteella oli todennettavissa, että kalusteena Turvakaappi toimii parhaiten, kun se on perehdytetty käyttäjille, kaikki tietävät, kuinka kyseinen tuote toimii, ja sen käyttöä harjoitellaan säännöllisesti. Kyselytutkimuksen perusteella parhaaksi sijoituspaikaksi Turvakaapille todettiin op- pilaitoksen luokkatilat.”

(Lainaus opinnäytetyön tiivistelmästä)

Linkki opinnäytetyöhön:

 https://www.theseus.fi/handle/10024/783624