Säppi estää pääsyn suojattavaan tilaan

Säppi osana harjoiteltua toimintamallia.

Oppilaitosten sisälle suojautumista ulkoista uhkaa vastaan määrittelee Poliisihallituksen ohjeistus vuodelta 2011.  Säpin toiminta-ajatus tukee tätä virallista ohjeistusta.  Säppi on suunniteltu oppilaitosta kohtaavan ulkoisen uhkan tilanteisiin, missä estetään pääsy suojattavaan luokkatilaan. Säppi toimii yhtä hyvin myös muissa julkisissa tiloissa ja yrityksissä.


Säppi on patentoitu

Usein toimiva keksintö on yksinkertainen. Säppi on yksinkertainen ja toimiva. Säpin kehitystyö aloitettiin vuonna 2018. 

Säppi ja siihen liittyvä teline täyttävät patenttivaatimuksen uutuuden, keksinnöllisyyden ja teollisen käyttökelpoisuuden kriteerit. Patenttihakemus (nro 20195340) hyväksyttiin 31.8.2021.


Kriittisimmällä hetkellä tulee säilyttää toimintakyky ilman ulkopuolista tukea

Merkittävimmät vahingot tapahtuvat ensimmäisten minuuttien aikana. On ymmärrettävä, että ulkopuolisen avun saaminen paikalle riittävällä vahvuudella ja oikeissa varusteissa kestää kaupunkialueellakin 15-30 minuuttia. Henkilökunnalla tulee olla edes yksi harjoiteltu toimintamalli uhkatilanteiden varalle, sillä juuri kriittisimmällä hetkellä tulee säilyttää toimintakyky.Miksi Säppi?

  • Estää kahvan painamisen
  • Pitää oven kiinni, vaikka käytössä olisi kiinteistön avain
  • Nopea aktivoida
  • Selkeä ja yksinkertainen
  • Nopea poistaa evakuointia varten
  • Tukee uhkatilanteen virallista ohjeistusta

Hienoa, että joku ajattelee ja arvostaa meitä

Yksikön turvallisuuden johtamisesta ja kehittämisestä vastaa johtaja. Varautuminen on osa työsuojelua ja työntekijöiden arvostamista. Turvallisuus määritellään usein organisaation keskeisimmäksi arvoksi.  Tärkeäksi koettu asia saa merkityksen vasta, kun se tehdään näkyväksi. Turvallisuus on tekoja.

Hienoa, että joku ajattelee ja arvostaa meitä” (työntekijän palaute)